Dtox_inaug_Expo_Schwarz41

Dtox_inaug_Expo_Schwarz40

Dtox_inaug_Expo_Schwarz39

Dtox_inaug_Expo_Schwarz38

Dtox_inaug_Expo_Schwarz37

Dtox_inaug_Expo_Schwarz36

Dtox_inaug_Expo_Schwarz35

Dtox_inaug_Expo_Schwarz34

Dtox_inaug_Expo_Schwarz33

Dtox_inaug_Expo_Schwarz32

Dtox_inaug_Expo_Schwarz31

Dtox_inaug_Expo_Schwarz20

Dtox_inaug_Expo_Schwarz09

Dtox_inaug_Expo_Schwarz10

Dtox_inaug_Expo_Schwarz21

Dtox_inaug_Expo_Schwarz22

Dtox_inaug_Expo_Schwarz11

Dtox_inaug_Expo_Schwarz12

Dtox_inaug_Expo_Schwarz01

Dtox_inaug_Expo_Schwarz23

Dtox_inaug_Expo_Schwarz24

Dtox_inaug_Expo_Schwarz13

Dtox_inaug_Expo_Schwarz02

Dtox_inaug_Expo_Schwarz03

Dtox_inaug_Expo_Schwarz14

Dtox_inaug_Expo_Schwarz25

Dtox_inaug_Expo_Schwarz26

Dtox_inaug_Expo_Schwarz15

Dtox_inaug_Expo_Schwarz04

Dtox_inaug_Expo_Schwarz05

Dtox_inaug_Expo_Schwarz16

Dtox_inaug_Expo_Schwarz27

Dtox_inaug_Expo_Schwarz28

Dtox_inaug_Expo_Schwarz29

Dtox_inaug_Expo_Schwarz30

Dtox_inaug_Expo_Schwarz19

Dtox_inaug_Expo_Schwarz08

Dtox_inaug_Expo_Schwarz07

Dtox_inaug_Expo_Schwarz18

Dtox_inaug_Expo_Schwarz17

Dtox_inaug_Expo_Schwarz06

POP-UP STORE VICTOR VON SCHWARZ

El pasta 14 de novembre es va celebrar una pop-up store de una selecció de peces de Victor von Schwarz i joies de Mermadmummy a Dtox Hair Salon. Sota el lema “Asian perversion”, son peces que es van lluir a la passada Mercedes Benz Madrid Fashion week.

Category

Comments are closed.